Παραγωγικών Ζώων

  • 0.00

    VERSIGUARD RABIES

    0.00

    Το VERSIGUARD RABIES είναι ένα εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση σε σκύλους, γάτες, βοοειδή, χοίρους, πρόβατα, αίγες, άλογα και νυφίτσες (ηλικίας 12 εβδομάδων και μεγαλύτερα) για την πρόληψη της λοίμωξης και της θνησιμότητας που προκαλούνται από τον ιό της λύσσας.